Personálný servis

V M-JOBS vám pohodlne a flexibilne zabezpečíme pracovnú silu podľa individuálnych požiadaviek na zručnosti, vzdelanie, kvalitu, kvantitu aj vek.

Individuálne formy spolupráce

Formou zmluvy 
o poskytovaní služieb

Formou dočasného 
pridelenia pracovníkov

Formou outsourcingu služieb

Vybavenie dlhodobého prechodného pobytu a pracovného povolenia

V M-JOBS máme plnohodnotne zastrešený nábor uchádzačov o prácu v takzvaných tretích krajinách:

  • Srbsko,
  • Bosna,
  • Macedónsko,
  • Ukrajina,
  • Gruzínsko.

KOORDINÁTOR A TLMOČNÍK

Zamestnanci sa môžu kedykoľvek a s akýmkoľvek problémom obrátiť na zodpovedného koordinátora a prideleného tlmočníka.

EFEKTÍVNY VÝBEROVÝ PROCES

V krajine náboru sa rieši základná selekcia uchádzačov na základe požiadaviek klienta.

Postup pri výbere uchádzača

Pomocou vyladených procesov vám vieme zabezpečiť kvalitu spojenú s efektivitou.

Školenie
a pohovor

Znáborovaný uchádzač podstúpi potrebné školenie a po jeho absolvovaní sa zúčastní osobného pohovoru.

Podanie potrebných žiadostí

Po prijatí na danú pracovnú pozíciu zažiada uchádzač o prechodný pobyt za účelom získania dlhodobého pracovného povolenia.

Zaškolenie a Udelenie povolenia

Začína sa 6 týždňový proces zaškoľovania, na konci ktorého mu je do šiestich kalendárnych týždňov udelené povolenie.

Máte záujem o komplexný personálny servis?

Mám záujem