O nás

Nielen spokojnosť klienta, ale aj samotného zamestnanca je pre nás prioritou číslo jeden.

Poskytujeme služby v oblasti personálneho servisu a zároveň disponujeme licenciou agentúry dočasného zamestnávania.

Našim cieľom je formou efektívnych a inovatívnych metód poskytovať svojim zamestnancom aj klientom čo najvhodnejšie a najkvalitnejšie služby.

Našimi odberateľmi sú slovenské, aj zahraničné spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach priemyslu.

Naša špecializácia

Vieme vám zabezpečiť komplexný servis v oblastiach:

  • poskytovania kvalifikovanej pracovnej sily,
  • odborného školenia v oblasti logistiky,
  • personálnej a mzdovej agendy,
  • riešenia pracovno-právnych náležitostí,
  • vybavenia dlhodobého prechodného pobytu a pracovného povolenia pre občanov tretích krajín,
  • zabezpečenia ubytovania a dopravy.
O nás