Školiace centrum

Disponujeme vlastným špecializovaným školiacim strediskom.

Z našich dlhodobých skúseností pôsobenia v oblasti logistiky a dopravy sme pochopili nevyhnutnosť praktického vzdelávania pracovníkov.

Na základe týchto skúseností sme v Galante v priebehu roka 2017 otvorili profesionálne školiace stredisko na rôzne typy vozíkov o rozlohe 450m2.

Školenia pod vedením profesionálov pozostávajú z teoretickej aj praktickej časti.

Pracovníci berú možnosť vyškolenia zodpovedne a naši klienti oceňujú, že im poskytujeme už kvalifikovanú pracovnú silu.

Školenia

V M-JOBS organizujeme špecializované školenia na:

VZV - vysokozdvižné vozíky
NZV - nízkozdvižné vozíky
CXT ťahače
Retrak

Máte záujem o zaškolených pracovníkov, alebo o samotné školenie?

Mám záujem